Přejít na obsah

Územní plán Sopotnice včetně Změny č. 1 a úplného znění je uložen na stavebním úřadu Městského úřadu Ústí nad Orlicí, na Obecním úřadu v Sopotnici a na Krajském úřadu Pardubického kraje, oddělení územního plánování. 


Úplné znění Územního plánu Sopotnice po vydání změny č. 1 

Textová část 

Hlavní výkres 

Koordinační výkres 

Výkres členění území

 


Změna č. 1 Územního plánu Sopotnice 

Dne 13. 6. 2023 byla Zastupitelstvem obce Sopotnice vydána Změna č. 1 Územního plánu Sopotnice, která nabyla účinnosti dne 7.7.2023. 

Textová část - opatření obecné povahy 

Text s vyznačením změn

Hlavní výkres 

Koordinační výkres 

Výkres členění území


Územní plán Sopotnice

Dne 2.6.2020 byl Zastupitelstvem obce Sopotnice vydán Územní plán Sopotnice, který nabyl účinnosti dne 24.6.2020.

Textová část - opatření obecné povahy

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Výkres VPS

Výkres základního členění území

Zábory ZPF

Širší vztahy