Přejít na obsah

Ztráty a nálezy

Od 01.01.2014 nabyl účinnosti nový zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve kterém je mimo jiné upravena problematika ztrát a nálezů. 

Nález se týká věci, kterou někdo bez projevu vůle ztratil. 

Ztracenou věc je povinen vrátit nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného, pokud lze ze ztracené věci či z okolností poznat, komu má být věc vrácena – např. když je ve ztracené peněžence občanský či jiný identifikační průkaz, je možné celkem snadno určit, kdo peněženku ztratil. Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou (tj. v případě, kdy je možné z nastalé situace rozeznat vlastníkův úmysl věci se zbavit – např. když je věc odložená u kontejnerů na odpad apod.), oznámí nálezce bez zbytečného odkladu zpravidla do tří dnů nález obci, na jejímž území byla věc nalezena. Je-li věc nalezena ve veřejné budově nebo veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce věc provozovateli těchto zařízení.

Poté, co dojde k oznámení nálezu, město vyhlásí nález obvyklým způsobem, tj. zveřejněním na úřední desce Města Ústí nad Orlicí, Mírové náměstí čp. 7, Ústí nad Orlicí a webových stránkách města www.ustinadorlici.cz.

Věc nebo výtěžek za ni stržený vydá město (včetně plodů a užitků  po případném odečtení nákladů na úschovu a nálezného) tomu, kdo věc ztratil, nebo vlastníkovi, pokud se přihlásí do tří let od vyhlášení nálezu.

Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, nakládat s věcí jako poctivý držitel.

Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, nabude nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému.

Od 01.01.2014 městský úřad Ústí nad Orlicí při odevzdávání nálezu důsledně posuzuje, zda nalezená věc nespadá do kategorie předmětů, které nelze definovat a odevzdat jako nález, např.:

  • věci, které pro své poškození či zjevnou nefunkčnost nemohou sloužit k účelu, ke kterému sloužit mají
  • věci, které rychle podléhají zkáze – potraviny, krmivo, apod.,
  • věci silně znečištěné, zapáchající, vlhké či plesnivé,
  • nefunkční elektroniku

O nalezené věci je možné se přihlásit osobně, v pracovní dny, na majetkoprávním odboru Městského úřadu Ústí nad Orlicí, ul. Sychrova čp. 16 Ústí nad Orlicí. Tel. +420 465 514 262 nebo e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Upozorňujeme, že při vyzvednutí nalezené věci je nutné prokázat vlastnické nebo užívací právo k této věci (např. nabývacím dokladem, popisem věci, svědeckou výpovědí, čestným prohlášením, apod.) a předložit průkaz totožnosti. 

Seznam uložených věcí:

Popis nálezu Číslo nálezu Převzato Uloženo do
mobilní telefon nález z 17.5.2023 20/2023 19.05.2023 22.05.2026
klíče nález z 10.05.2023 19/2023 19.05.2023 20.05.2026
dioptrické brýle černé 17/2023 27.04.2023 28.04.2026
elektrokoloběžka 16/2023 26.04.2023 27.04.2026
2x mobilní telefon nález z 30.03.2023 14/2023 03.04.2023 05.04.2026
mobilní telefon ze dne 16.03.2023 12/2023 16.03.2023 17.04.2026
2 ks klíčů 11/2023 16.03.2023 17.03.2026
trekingové kolo 10/2023 09.03.2023 10.03.2026
mobilní telefon nález z 3.3.2023 9/2023 09.03.2023 10.03.2026
svazek klíčů s přívěskem 8/2023 20.02.2023 21.02.2026
sportovní hodinky 7/2023 14.02.2023 15.02.2026
klíč od automobilu 6/2023 14.02.2023 15.02.2026
dámské jízdní kolo nález z 12.02.2023 5/2023 14.02.2023 15.02.2026
dámské jízdní kolo 4/2023 26.01.2023 27.01.2026
2 ks klíčů s rozlišovačem 3/2023 20.01.2023 20.01.2026
flas disk 2/2023 09.01.2023 11.01.2026
klíče nález 04.12.2022 47/2022 13.12.2022 14.12.2025
pouzdro s doklady 46/2022 13.12.2022 14.12.2025
hotovost z 22.11.2022 45/2022 22.11.2022 23.11.2025
baterie k elektrokolu 44/2022 22.11.2022 23.11.2025
hotovost z 27.10.2022 43/2022 03.11.2022 05.11.2025
klíče s modrým přívěškem 42/2022 03.11.2022 05.11.2025
klíč s hnědým přívěškem 40/2022 03.11.2022 05.11.2025
2 ks klíče s přívěškem 39/2022 24.10.2022 26.10.2025
trekingové kolo 38/2022 20.09.2022 21.09.2025