Přejít na obsah

Ztráty a nálezy

Od 01.01.2014 nabyl účinnosti nový zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve kterém je mimo jiné upravena problematika ztrát a nálezů. 

Nález se týká věci, kterou někdo bez projevu vůle ztratil. 

Ztracenou věc je povinen vrátit nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného, pokud lze ze ztracené věci či z okolností poznat, komu má být věc vrácena – např. když je ve ztracené peněžence občanský či jiný identifikační průkaz, je možné celkem snadno určit, kdo peněženku ztratil. Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou (tj. v případě, kdy je možné z nastalé situace rozeznat vlastníkův úmysl věci se zbavit – např. když je věc odložená u kontejnerů na odpad apod.), oznámí nálezce bez zbytečného odkladu zpravidla do tří dnů nález obci, na jejímž území byla věc nalezena. Je-li věc nalezena ve veřejné budově nebo veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce věc provozovateli těchto zařízení.

Poté, co dojde k oznámení nálezu, město vyhlásí nález obvyklým způsobem, tj. zveřejněním na úřední desce Města Ústí nad Orlicí, Mírové náměstí čp. 7, Ústí nad Orlicí a webových stránkách města www.ustinadorlici.cz.

Věc nebo výtěžek za ni stržený vydá město (včetně plodů a užitků  po případném odečtení nákladů na úschovu a nálezného) tomu, kdo věc ztratil, nebo vlastníkovi, pokud se přihlásí do tří let od vyhlášení nálezu.

Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, nakládat s věcí jako poctivý držitel.

Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, nabude nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému.

Od 01.01.2014 městský úřad Ústí nad Orlicí při odevzdávání nálezu důsledně posuzuje, zda nalezená věc nespadá do kategorie předmětů, které nelze definovat a odevzdat jako nález, např.:

  • věci, které pro své poškození či zjevnou nefunkčnost nemohou sloužit k účelu, ke kterému sloužit mají
  • věci, které rychle podléhají zkáze – potraviny, krmivo, apod.,
  • věci silně znečištěné, zapáchající, vlhké či plesnivé,
  • nefunkční elektroniku

O nalezené věci je možné se přihlásit osobně, v pracovní dny, na majetkoprávním odboru Městského úřadu Ústí nad Orlicí, ul. Sychrova čp. 16 Ústí nad Orlicí. Tel. +420 465 514 262 nebo e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Upozorňujeme, že při vyzvednutí nalezené věci je nutné prokázat vlastnické nebo užívací právo k této věci (např. nabývacím dokladem, popisem věci, svědeckou výpovědí, čestným prohlášením, apod.) a předložit průkaz totožnosti. 

Seznam uložených věcí:

Popis nálezu Číslo nálezu Převzato Uloženo do
terenní motorka 26/2016 04.10.2016 07.11.2019
mobilní telefon zn. LG 23/2016 14.09.2016 14.09.2019
elektrický paralyzér 22/2016 14.09.2016 14.09.2019
dámské sportovní boty zn. NIKE 24/2016 13.09.2016 13.09.2019
hotovost 20/2016 10.08.2016 10.08.2019
černá peněženka s hotovostí 21/2016 30.08.2016 30.08.2019
pánské hodinky 19/2016 27.07.2016 28.07.2019
pánské kolo zn. FORD 18/2016 07.07.2016 08.07.2019
krabička s tabákem, stěhovací hák 17/2016 29.06.2016 30.06.2019
černo stříbrné jízdní kolo 16/2016 27.06.2016 28.06.2019
dámské dioptrické brýle 15/2016 06.06.2016 07.06.2019
hotovost 13/2016 26.05.2016 27.05.2019
dětské jízdní kolo 14/2016 26.05.2016 27.05.2019
vrtačka + rozbrušovačka 11/2016 26.04.2016 27.04.2019
klíč od OA zn Škoda na šňůrce 4K/2016 25.04.2016 26.04.2019
zlatá náušnice s kamínkem 10/2016 14.04.2016 15.04.2019
pánské jízdní kolo zn. AMULET 9/2016 04.04.2016 07.04.2019
černá taštička se sadou pro diabetiky 8/2016 04.04.2016 05.04.2019
MT zn.NOKIA 6233 7/2016 30.03.2016 31.03.2019
hotovost 6/2016 30.03.2016 31.03.2019
pánské modré kolo 5/2016 29.03.2016 31.03.2019
klíč od automobilu zn. Fiat + 2 ks klíčů 3K/2016 29.02.2016 01.03.2019
červený batoh s nápisem KORADO s osobními věcmi 4/2016 29.02.2016 01.03.2019
průkazka a slevová karta na jméno P. Moravec 3/2016 15.02.2016 15.02.2019
3 ks klíčů s modrým čipem 2K/2016 08.02.2016 09.02.2019