Přejít na obsah

DISKUTOVALI S VEŘEJNOSTÍ NAD REVITALIZACÍ ÚZEMÍ PERLA 01

Ve středu 3. září se v Malé scéně v Ústí nad Orlicí uskutečnila veřejná prezentace a zároveň obhajoba vítězného návrhu Revitalizace území PERLA 01 v centru města Ústí nad Orlicí jeho autorem Ing. Arch. Michalem Šourkem. V rámci prezentace byla veřejnost seznámena s procesem tvorby a projednávání Regulační plánu území Perla 01, jehož zadání bude v pondělí 8. září schvalovat na svém zasedání zastupitelstvo města. Schválením zadání bude zahájen proces diskuse s dotčenými orgány a veřejností nad samotným regulačním plánem, který následně bude definovat funkce daného území. V rámci diskuze do které se zapojila veřejnost, architekti a starosta města odpovídali na dotazy týkající se této problematiky.   Informaci o soutěži a jednotlivých návrzích naleznete ZDE.