Přejít na obsah

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BYL OVĚNČEN CENOU MINISTRA

Dům dětí a mládeže Duha v areálu bývalé Perly sklidil celorepublikový úspěch. Získal Cenu ministra pro místní rozvoj v tradiční soutěži Komunální projekt roku 2022. Do letošního silného ročníku bylo přihlášeno 66 projektů z různých koutů republiky. Výsledky byly vyhlášeny v pražském Obecním domě. Cenu převzal z rukou místopředsedy vlády Ivana Bartoše starosta města Petr Hájek.

Cílem soutěže, která se koná od roku 2015, je vyhledávat, zviditelnit a ocenit inspirativní a občansky přínosné projekty realizované územními samosprávami. Hodnotitelská komise mimo jiné posuzovala přínos realizace pro obyvatele, celkové náklady v porovnání s dosaženým výsledkem a osobní podíl osoby, která je s projektem veřejně spojená. V případě ústeckého domu dětí je to starosta Petr Hájek, který byl při předání ceny označen za hnací motor nejen projektu DDM, ale celé dosavadní revitalizace bývalé Perly. „Samozřejmě mě toto přirovnání potěšilo, ale zdůraznil jsem, motor se skládá z mnoha částí, které musí navzájem spolupracovat a komunikovat. Získané ocenění je výsledkem společného úsilí. Na dálku jsem opětovně poděkoval všem, kteří se na výstavbě DDM podíleli.“    

V rámci hodnocení stavby byla zdůrazněna komplexnost řešení a architektonický vzhled. V třípodlažním podsklepeném objektu se nachází moderní učebny, tělocvična, lezecká stěna, taneční sál, keramická dílna nebo nahrávací studio. Jeho součástí je také letní amfiteátr s venkovní lezeckou stěnou. Hodnotiteli byla vyzdvižena zelená střecha, která zároveň slouží jako zastíněná relaxační plocha. Dále pak zachytávání dešťové vody do retenční nádrže a její využívání k zalévání nově vysazené zeleně a bezbariérovost celé budovy. Komise poukázala na navazující veřejné prostranství, které je nejen dostatečnou nástupní plochou, ale zároveň vytváří nový městský prostor, vhodně doplněný o hravé plastiky dvou dlaní.

DDM je první dokončený objekt v rámci revitalizace průmyslového brownfieldu bývalé textilky Perla 01. Stavba za téměř 85 milionů korun byla podpořena třicetimilionovou dotací z ministerstva pro místní rozvoj, konkrétně z programu Podpora revitalizace území, regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití.

Dům dětí a mládeže Duha byl oceněn 13. září, tedy rok po dokončení. Ostatně září je pro bývalou Perlu takřka osudové. V září 2009 textilka zkrachovala, o rok později v září odkoupilo tříhektarový areál město, v září 2013 město vyhlásilo veřejnou soutěž o urbanisticko-architektonický návrh, v září 2014 byly zahájeny práce na regulačním plánu, v září 2017 byla započata demolice továrny. Slavnostní otevření se uskutečnilo před rokem, 17. září a dnes nabízí zhruba 75 kroužků pro mnoho set dětí.


Dům dětí a mládeže Duha v areálu Perly – jak šel čas:

• Nový objekt DDM stojí v areálu bývalého textilního závodu Perla 01, který zkrachoval v roce 2009. O rok později areál koupilo město za 30 milionů korun.

• Postupnými kroky bylo území připraveno na novou výstavbu. V roce 2013 se uskutečnila architektonická soutěž, které se zúčastnilo 24 soutěžících. Podle vítězného návrhu, který následně získal ocenění v rámci celorepublikové soutěže Urbanistický projekt roku, byly v září 2014 zahájeny projekční práce na regulačním plánu. Během následujících čtyř let byly vypracovány jednotlivé investiční záměry města a projekty technické infrastruktury území.

• V letech 2017 až 2018 probíhala rozsáhlá demolice výrobních hal, které zabíraly více než 80 procent z celkové rozlohy areálu.

• Stavba nového domu dětí a mládeže byla zahájena v listopadu 2019, objekt byl otevřen 17. září 2021.

• Novostavba včetně interiéru a vybavení tělocvičny přišla na 85 milionů korun bez DPH, město na ni získalo dotaci ve výši 30 milionů korun z Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

• V současné době DDM nabízí více než 70 kroužků pro děti i dospělé.

• Dne 13. září 2022 získal Dům dětí a mládeže Duha Cenu ministra pro místní rozvoj v soutěži Komunální projekt roku 2022.

KPR9263
KPR9273
KPR9274
KPR9385
KPR9430
KPR9435
KPR9446
KPR9472
KPR9487
KPR9492