Přejít na obsah

ZASTUPITELSTVO SCHVÁLILO NÁZVY NOVÝCH ULIC

Také 19. zasedání zastupitelstva, které se konalo dnes v Kulturním domě, mohli obyvatelé města sledovat online prostřednictvím YouTube kanálu Města Ústí nad Orlicí. Projednána byla celá řada bodů. Například změna obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, která rozšiřuje okruh lidí osvobozených od poplatků. Přidělena byla celá řada dotací, ať už do oblasti sociálních služeb, sportu, kultury nebo na opravu památek.

Zastupitelstvo města rozhodovalo také o pojmenování dvou nových ulic, které vznikly výstavbou v areálu bývalé Perly 01 (mezi Domem dětí a mládeže Duha a rehabilitačním centrem Vital Komplex, kolem parkoviště Perla). Do navrhování se mohla zapojit i ústecká veřejnost. Zastupitelé se nakonec dohodli, že jedna z ulic ponese název Floriana Hernycha, významné osobnosti spjaté s textilní historií Ústí nad Orlicí, a druhá U Perly, která také odkazuje na tradici textilního průmyslu v našem městě.

Zazněla také zpráva o hospodaření městských lesů a zhodnocena byla bezpečnostní situace v Ústí nad Orlicí za rok 2021.

Stanoven byl také počet členů zastupitelstva pro příští volební období, tedy roky 2022 až 2026. Na předchozím jednání zastupitelstva padl návrh, zda by mohl být z úsporných důvodů jejich počet snížen. Při stanovování počtu zastupitelů se přihlíží zejména k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu. Počet členů se stanoví tak, aby zastupitelstvo mělo při počtu obyvatel nad 10 000 a do 50 000 obyvatel 15 až 35 členů. Zastupitelstvo schválilo počet stejný, jako byl i v předcházejících volebních obdobích, tedy 27 členů.

K některým tématům se vrátíme v podrobnějších zprávách.

Usnesení 19. zasedání zastupitelstva města bude v nejbližších dnech umístěno na našem webu. Následující zasedání je plánováno na 13. června.

3K0A1826
3K0A1831
3K0A1836
3K0A1835
3K0A1850
3K0A1841
3K0A1833
3K0A1848
3K0A1845
3K0A1821