Přejít na obsah

OTEVÍRÁME NOVÝ DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Pro Ústí nad Orlicí nastal historický okamžik, dnes 17. září otevíráme novostavbu Domu dětí a mládeže Duha. Postavena byla na místě, na němž před zbouráním stály výrobní haly zkrachovalého textilního závodu Perla 01.

Dům dětí a mládeže je úspěšně fungující organizace zřizovaná městem, zajišťuje volnočasové aktivity pro více než tisícovku dětí a stovku dospělých. Dříve sídlila v pronajatých a nevyhovujících prostorách, nyní bude mít k dispozici vlastní dvoupodlažní objekt, v němž se vedle výukových a zájmových učeben nachází i tělocvična, vnitřní a venkovní horolezecká stěna, taneční sál, keramická dílna, nahrávací studio nebo relaxační střešní terasa.

Střecha objektu přitahuje pozornost už svým neobvyklým vzhledem, který vytváří stínící plachta nad relaxační zónou. Během přípravy stavby padaly různé návrhy, jak střechu využít. „Nakonec bude sloužit jako relaxační plocha a část střechy bude zelená. Její využívání ukáže čas. Za hezkého počasí by se sem mohly přesunout aktivity některých kroužků, před sluncem budou chráněné stínící plachtou. Vybrali jsme vhodný venkovní nábytek,“ uvedla ředitelka Domu dětí a mládeže Duha Štěpánka Ročňová. Ze střešní terasy nového DDM je zajímavý výhled po celém okolí.

Ústí se zapojuje do Sculpture Line

Kolem nového objektu byly vysazeny stromy, vytvořeny travnaté plochy, prostor byl doplněn o městský mobiliář. „Veřejné prostranství obohatí dvě barevné plastiky otevřených dlaní, které svým motivem evokují tvořivost a zároveň vybízejí k posezení. Instalací těchto soch se město stává součástí mezinárodního sochařského festivalu Sculpture Line,“ uvedl starosta města Petr Hájek a dodal: „Na podzim letošního roku bude upraven nově vzniklý prostor vedle Úřadu práce. I díky tomu se Dům dětí a mládeže stane novou dominantou Ústí.“

Stavba DDM započala slavnostním poklepáním na základní kámen v listopadu roku 2019. Stála 85 milionu korun bez DPH, kterou Ústí mohlo uplatnit a uhrazená daň z přidané hodnoty mu byla vrácena zpět. „Tím, že město získalo na výstavbu DDM dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 30 milionů korun, představuje skutečný výdaj z rozpočtu města 55 milionů korun,“ bilancuje Petr Hájek.

Celá budova včetně střechy a suterénu je bezbariérová. Myslelo se i na to, aby byl nový objekt šetrný k životnímu prostředí. Dešťová voda ze střechy se zachytává do retenční nádrže a bude zpětně využívána k zalévání veřejné zeleně vysazené v okolí DDM. Objekt má navíc bezúdržbovou extenzivní zelenou střechu.

Chystají se další investice

Dokončením stavby DDM pokročila revitalizace území bývalé textilky o další kus kupředu. Tříhektarový areál v centru města se postupně mění na funkční čtvrť. Perla už přilákala první investory, vedle domu dětí staví společnost VITAL komplex nové rehabilitační centrum. Administrativní budovu, která zbyla z bývalé textilky po zbourání hal, koupila společnost, která chce objekt využít na služby, obchody a byty.

Areál byl zasíťován a je komplexně připraven pro další výstavbu. Pardubický kraj má do dvou let začít stavět ateliéry pro střední školu uměleckoprůmyslovou a stát by tu mohl i parkovací dům, město má připravený projekt a čeká na vhodnou dotační výzvu. Jeho dalším ambiciózním záměrem je proměnit objekty bývalé kotelny a strojovny, které si nechalo ve svém vlastnictví, na galerii současného umění s odkazem na textilní historii města.

Dům dětí a mládeže Duha v areálu Perly – jak šel čas:

• Nový objekt DDM stojí v areálu bývalého textilního závodu Perla 01, který zkrachoval v roce 2009. O rok později areál koupilo město za 30 milionů korun.

• Postupnými kroky bylo území připraveno na novou výstavbu. V roce 2013 se uskutečnila architektonická soutěž, které se zúčastnilo 24 soutěžících. Podle vítězného návrhu, který následně získal ocenění v rámci celorepublikové soutěže Urbanistický projekt roku, byly v září 2014 zahájeny projekční práce na regulačním plánu. Během následujících čtyř let byly vypracovány jednotlivé investiční záměry města a projekty technické infrastruktury území.

• V letech 2017 až 2018 probíhala rozsáhlá demolice výrobních hal, které zabíraly více než 80 procent z celkové rozlohy areálu.

• Stavba nového domu dětí a mládeže byla zahájena v listopadu 2019, objekt byl otevřen 17. září 2021.

• Novostavba včetně interiéru a vybavení tělocvičny přišla na 85 milionů korun bez DPH, město na ni získalo dotaci ve výši 30 milionů korun z Ministerstva pro místní rozvoj.

• Dodavatelem stavby byla společnost Chládek a Tintěra, provedena byla podle architektonického návrhu společnosti MS Plan s.r.o. Praha.

DJI 0690