Přejít na obsah

S ŘEDITELKOU ŠTĚPÁNKOU ROČŇOVOU O NOVÉM DDM

Pro Dům dětí a mládeže Duha v Ústí nad Orlicí nastal historický okamžik, přestěhoval se do nové budovy. Po letech provizoria se dočkal důstojného zázemí, které bude odpovídat jeho potřebám. Novostavba vyrostla v areálu bývalé textilní továrny Perla 01, který po zbourání již nepotřebných hal prochází revitalizací.

Dům dětí a mládeže se v minulosti stěhoval již třikrát a ne vždy do vyhovujících prostor. Jeho posledním provizoriem byly prostory pronajaté v ateliérech Střední školy uměleckoprůmyslové ve Špindlerově ulici. Úspěšně fungující organizace zřizovaná městem přitom zajišťuje mimoškolní zájmovou činnost pro víc než tisícovku dětí a volnočasové aktivity pro víc než stovku dospělých. Stavba dvoupodlažní budovy začala na podzim roku 2019, slavnostně otevřena bude v pátek 17. září.

S ředitelkou DDM Štěpánkou Ročňovou jsme se ohlédli za stavbou domu dětí a probrali nový školní rok.

stepanka rocnova

Cesta k vlastnímu objektu DDM byla poměrně dlouhá. Jak na tu dobu vzpomínáte?

Už když jsem se před devíti a půl lety stala ředitelkou domu dětí, počítalo se s tím, že Špindlerova ulice je dočasné sídlo a dům dětí se přestěhuje někam jinam. Myšlenek bylo více, například že se opraví nějaké prostory ve městě, žádné vhodné se však nenašly. Nedošlo ani na vizi, která předpokládala propojení domu dětí se vzdělávacím Centrem rozvoje Perla v rekonstruovaných výrobních halách. V roce 2016 nakonec zastupitelstvo rozhodlo, že dům dětí bude mít vlastní budovu, a to s tělocvičnou. V naší nabídce je největší procento kroužků sportovního charakteru, a protože jsme vlastní tělocvičnu dosud neměli, kroužky se odehrávají různě po městě. Vlastní tělocvična nám umožní je soustředit na jedno místo. Využívaná bude na maximum, protože v dopoledních hodinách ji bude mít k dispozici Základní škola Komenského, která pro děti z druhého stupně také nemá tělocvičnu a musí si ji pronajímat.

Tomu, že se podaří stavbu nového domu dětí prosadit, ne všichni věřili, objevily se i názory proti. A i když to trvalo déle, než jsem před lety doufala, jsem velice ráda, že dobrá věc se podařila, nezůstalo u kompromisů někde na půl cesty.

Byla jste od začátku u projektu, mohla jste ovlivnit, aby novostavba byla podle potřeb domu dětí?

Ano, s architekty jsme spolupracovali a upřesňovali mnoho záležitostí, jak by taková budova pro dům dětí měla vypadat, kolik a jakých by měla mít učeben, v neposlední řadě jak by měla být koncipována tělocvična. Postupně se také měnila podoba střechy, v úvodních návrzích se uvažovalo o tom, že by zde mohlo být dopravní hřiště nebo hřiště pro míčové hry. To by však bylo příliš složité. Nakonec bude sloužit jako relaxační plocha a část střechy bude zelená. Její využívání ukáže čas. Za hezkého počasí by se sem mohly přesunout aktivity některých kroužků, před sluncem budou chráněné stínící plachtou. Vybrali jsme vhodný venkovní nábytek. Zelená střecha má praktické funkce, ale je i velmi zajímavá a hezká. Mimochodem, je odtamtud nádherný výhled po celém okolí.

Dům dětí a mládeže má za sebou smutný rok, jeho činnost překazila epidemie koronaviru. Pocítíte to na počtu dětí přihlášených do kroužků?

To zatím nevíme, hodnotit můžeme až v září podle došlých přihlášek. Co slýchávám, část rodičů nám říká, že se děti do kroužků velice těší, o to víc, že v uplynulých měsících docházet nemohly. A pak jsou rodiče, kteří se budou obávat, co nastane, různých mutací koronaviru. Letos jsme nově otevřeli možnost přihlašování do kroužků už od 1. června a rodiče si peníze, které bychom jinak vraceli za neuskutečněné kroužky, mohou převést na příští školní rok. Pokud není stav naplněn, zájemci se mohou hlásit i po zahájení kroužků, třeba v půlce listopadu. Domníváme se, že zájem veřejnosti přitáhne i naše nová budova.

Objevily se v nabídce kroužků i nějaké novinky?

Ano, objevily - kroužek s herní tematikou, Bruslení, Nerf, Hra na flétnu pro děti z prvního stupně ZŠ, Hravé pískání pro předškoláky, dále to budou kroužky Geocaching, Kutil, Minitančírna pro předškoláky, Orientační běh, Pochoutky - vaření a pečení a také programovací kroužky: 3D grafika, apky a hry, Lego a Merkur, Minecraft a RC auta.

Na Špindlerově ulici jste provozovali lezeckou stěnu také pro veřejnost. Bude pro ni otevřená i v novém DDM?

Bude, navíc stěna bude o několik metrů vyšší a širší, to znamená poskytne více lezeckých cest. Dům dětí bude mít i venkovní horolezeckou stěnu. Má osmnáct metrů a navazuje na amfiteátr. I u ní předpokládáme, že ji bude využívat veřejnost, budeme však nejdříve muset vyřešit veškeré provozní záležitosti a bezpečnostní podmínky. Vnitřní horolezecká stěna bude součástí tělocvičny, jejíž plochu bude možné rozdělit zástěnou. To umožní pořádání více kroužků či aktivit najednou.

Pro dům dětí se přestěhováním začnou psát nové kapitoly. Na co vy se osobně nejvíc těšíte?

Že všechny věci budou fungovat tak, jak mají, už se nebudou stávat žádné havárie. Že už to bude naše vlastní budova a nebudeme se muset přizpůsobovat nebo omezovat. Prostě už budeme doma.