Přejít na obsah

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA PERLY NAŠLA KUPCE

Revitalizace areálu bývalého textilního závodu Perla 01 v Ústí nad Orlicí pokračuje. Letos bude dokončena výstavba nového Domu dětí a mládeže Duha, vedle něj roste rehabilitační centrum a jasnějších obrysů nabrala i budoucnost administrativní budovy ve tvaru L, která z bývalé textilky zůstala po zbourání továrních hal. Zastupitelstvo města na svém posledním zasedání souhlasilo s tím, že akceptuje nabídku společnosti Agrostav Ústí nad Orlicí. Ve výběrovém řízení za objekt nabídla 6,2 milionu korun. „Minimální kupní cena byla stanovena radou města na 5,9 milionu korun. Vycházela ze znaleckého posudku, který odhadl cenu nemovitosti s ohledem na nezbytné investice na necelé 4 miliony,“ uvedl k soutěži starosta města Petr Hájek. Výběrovému řízení na prodej budovy předcházela pečlivá příprava včetně průzkumu trhu. V pětiměsíční lhůtě se přihlásila jen jedna firma, která splnila veškeré požadavky zadávacího řízení a vedení města zaujala svými plány. „Podnikatelský záměr přesně naplňuje představu města. Přízemí objektu má být využito pro komerční aktivity, provoz obchodů a služeb. V dalších podlažích investor navrhuje realizaci bytů,“ dodal Petr Hájek. Investiční záměr počítá s malometrážními i velkometrážními byty. Vybranou společnost těší, že se bude moct podílet na proměně centra Ústí nad Orlicí. „Projektová příprava bude probíhat víc jak rok a podle námi předloženého harmonogramu bychom stavební realizaci záměru měli dokončit v srpnu 2025. Co se týče bytů, v objektu by mělo vzniknout nejméně třicet bytových jednotek ve vyšším standardu,“ řekl ředitel společnosti Agrostav Ústí nad Orlicí Matouš Pořický. S vybraným uchazečem město uzavře smlouvu o smlouvě budoucí. „Aby byl záměr naplněn, do výběrového řízení byla zakotvena podmínka, že budoucí vlastník musí nejdříve zajistit projektovou dokumentaci a získat stavební povolení a teprve následně s ním bude uzavřena kupní smlouva,“ uzavírá starosta města.

DALŠÍ PLÁNY

Město si v Perle ponechalo bývalou kotelnu a rozvodnu včetně navazující části administrativní budovy, která je orientovaná k novostavbě domu dětí a mládeže. Ambiciózním záměrem je proměnit tyto objekty na galerií současného umění. Investovat do areálu chce také Pardubický kraj, jehož dlouhodobým záměrem je vybudovat zde ateliéry a dílny ústecké Střední školy uměleckoprůmyslové.

DJI 0082 IMG 1608