Přejít na obsah

VEŘEJNOSTI PREZENTOVALI NÁVRH REVITALIZACE PERLY 01

Veřejná prezentace návrhu Regulačního plánu Revitalizace území Perla 01 v Ústí nad Orlicí se ve středu 17. června uskutečnila v Malé scéně. Starosta města Petr Hájek společně s architektem Milanem Ševčíkem a zástupkyní společnosti OHGS Renatou Šedovou zde prezentovali návrh záměrů revitalizace areálu bývalé textilky PERLA 01, která se nachází v centru města. V současné době se intenzivně pracuje právě na regulačním plánu tohoto území, ten stanoví co, v jakém rozsahu a podobě zde do budoucna vznikne.   "Chceme z Perly vytvořit skutečné živé centrum města a celého regionu." Pert Hájek, starosta města.   Areál Perly by měl být v budoucnu rozdělen na část určenou pro veřejné investice města. V rámci těchto je záměr vybudovat zázemí pro Dům dětí a mládeže, městskou galerii, vzdělávací centrum, veřejnou zeleň atd. Další část areálu by pak byla určena pro privátní investice za účelem zřízení služeb, drobné výroby a prodeje. Prostor by získali také developeři ke stavbě obytných domů.   Více podrobných informací o záměrech naleznete v těchto dokumentech: TISKOVÁ ZPRÁVA - Perla v Ústí nad Orlicí má svoji vizi VIZE PERLA 2020 - CELODENNÍ ŽIVÉ CENTRUM VŠECH GENERACÍ PERLA 01 - rozpracovanost regulačního plánu - 35 MB