Přejít na obsah

Začala jubilejní kociánka

Ve čtvrtek 8. května 2008 proběhlo u Základní umělecké školy v Ústí nad Orlicí slavnostní zahájení jubilejního 50. ročníku Kocianovy houslové soutěže. Slavnostního zahájení se ujal ředitel školy PaedDr. Jiří Tomášek společně se starostou města Richardem Peškem a Jaroslavem Svěceným, patronem soutěže. Zahájení proběhlo za účastni odborné poroty a účastníků z celkem 16 zemí včetně České republiky. Soutěž je rozdělena do čtyř věkových kategorií. Po slavnostním zahájení následovalo losování 1. kola I. kategorie. Poté již následovala vystoupení jednotlivých soutěžících v sále ZUŠ. Večer se pak uskutečnil koncert v rámci festivalu Kocianovo Ústí 2008. Vystoupila zde jedna z předních českých pěvkyň Zdena Kloubová doprovázená Marií Synkovou na klavír a Jaroslavem Svěceným na housle.Ředitel ZUŠ PaedDr. Jiří Tomášek Starosta města Richard Pešek Předseda odborné poroty Profesor Ivan Štraus Umělecký ředitel hudebního festivalu "Kocianovo Ústí" Jaroslav Svěcený Pěvkyně Zdena Kloubová