Přejít na obsah

MĚSTO OPĚT NABÍZÍ ZELENÉ DOTACE

Také v letošním roce si mohou obyvatelé města požádat o dotaci, která povede ke zlepšení životního prostředí. Ekologické projekty podporuje město ze svého rozpočtu už několik let. Letos jsou opět vypsány čtyři oblasti. Občané a právnické osoby mohou požádat o příspěvek na instalaci čistíren odpadních vod, podzemních nádrží na zadržování dešťových vod, instalaci zelených fasád nebo zelených střech na území města. Přidělená dotace může v každém ze čtyř vypsaných programů činit až padesát tisíc korun. Jejich cílem je přispět ke zlepšení místních mikroklimatických podmínek, zneškodňovat odpadní vody, snižovat znečištění ovzduší, v neposlední řadě využívat dešťovou vodu.

Na zelené dotace je v rozpočtu města vyčleněna částka ve výši 200 tisíc korun. Žádosti se podávají dvoukolově, druhé kolo odstartovalo 1. června a potrvá do 31. července.

Více informací najdou zájemci zde: https://www.ustinadorlici.cz/cs/mesto/dotace-mesta/zivotni-prostredi