Přejít na obsah

RADNÍ SE SEŠLI NAD AKUÁLNÍMI TÉMATY

Rada města dnes využila svůj volný termín, ve kterém se neprojednávají oficiálně předložené materiály, k přímému pohledu na některá aktuální témata. Během setkání se členové Rady seznámili s následujícími body:

Průběh stavebních prací Revitalizace parku u Roškotova divadla: Na místě samém se diskutovalo se o aktuálním stavu projektu, který má za cíl zlepšit veřejné prostranství a možnosti v bezprostředním okolí Roškotova divadla.

Záměr My a voda v meandru Tiché Orlice: Byla projednána iniciativa My a voda, která se zabývá péčí o meandr Tiché Orlice a využitím této oblasti pro rekreační účely. Projekt byl předložen v rámci participativního rozpočtu v roce 2022 a částečně realizován v minulém roce.

Prezentace EKOLA s.r.o. o nakládání s komunálním odpadem: Ředitel společnosti EKOLA s.r.o. představil aktuální postupy a výzvy spojené s nakládáním s komunálním odpadem, včetně tvorby ceny za jeho svoz a likvidaci. Prezentace se konala v sídle společnosti v Českých Libchavách.

Toto setkání poskytlo členům Rady města důležitý přehled o probíhajících projektech a umožnilo jim přímou interakci s klíčovými tématy ve prospěch rozvoje města.

3K0A3828

3K0A3861