Přejít na obsah

POKLÁDKA OPTICKÝCH KABELŮ V KERHARTICÍCH

V Kerharticích začnou 15. dubna stavební práce související s pokládkou optických kabelů. Investorem akce není město Ústí nad Orlicí. Trasa výkopů povede po místních komunikacích nebo po chodnících v ulici Sokolská (a částečně i v ulici U Vody). Práce budou probíhat za silničního provozu a mohou způsobit dopravní komplikace a krátkodobá omezení. Firma z Týna nad Vltavou, která je dodavatelem stavby a získala nezbytná povolení, bude ručit za bezpečnost účastníků silničního provozu v místě provádění prací. Ukončení prací se předpokládá do 30. června. 
 
S ohledem na plánovanou obnovu vodovodu a následnou celkovou rekonstrukci ulice Sokolské budou povrchy překopů uvedeny do původního stavu. Bližší informace podá občanům Kerhartic Osadní výbor Kerhartice.
 
Děkujeme za pochopení situace.