Přejít na obsah

PRÁCE NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ

Na Mírovém náměstí byly zahájeny stavební práce, které souvisí s instalací dvou nových podzemních rozvaděčů. Ty budou využívány při venkovních akcích a díky tomu odpadne provizorní rozvod elektrické energie přes komunikaci. Napojení nových rozvaděčů bude provedeno z instalační krabice umístěné v nerezovém sloupku v podloubí čp. 7. Práce si tedy vyžádají nejen překop středu náměstí, ale také místní komunikace a dočasné omezení provozu a zabrání parkovacích míst. Současně se s rozvodem elektrické energie přivádí k centrálnímu záhonu u Mariánského sloupu také vodovodní přípojka. 
Omlouváme se za drobné dopravní komplikace a děkujeme za toleranci.  
3K0A3631
3K0A3621
3K0A3623
3K0A3626
3K0A3629
3K0A3620