Přejít na obsah

MOZAIKA SE DOČKÁ DÍLČÍ OPRAVY

Zahájeny budou dílčí opravy mozaiky na průčelí Kulturního domu, které vznikly v roce 1983 podle návrhu Václava Zemana. Jedná se o dvě mozaiky umístěné po stranách vstupu do budovy nazvané Tři ženy v abstrahované krajině a Muž a žena v městské krajině. Opravu provedou restaurátoři z fakulty restaurování a konzervačních technik v Litomyšli. Během nich dojde k celoplošnému očištění mozaiky, doplnění a rekonstrukci chybějících částí mozaikové výzdoby a vyplnění chybějících spár. Z městského rozpočtu bylo na opravu uvolněno 100 tisíc korun.

3K0A1084
3K0A1086
3K0A1094
3K0A1088