Přejít na obsah

DOTACE NA LETOŠNÍ INVESTICI V DOMOVĚ DŮCHODCŮ

Město bylo úspěšné se žádostí o dotaci na instalaci elektronické požární signalizace (EPS) v areálu domova důchodců v Ústí nad Orlicí. Z programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (konkrétně 14. výzvy na Rozvoj a obnovu materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2024) získalo čtyři miliony korun. Celkové náklady na tuto investiční akci byly vypočteny na 4,75 milionu korun bez DPH. Akci město vysoutěžilo v roce 2023 a s vybraným zhotovitelem DATA STYLE GROUP s.r.o. uzavřelo smlouvu. Práce začaly počátkem února a podle uzavřené smlouvy budou dokončeny v červnu tohoto roku.

Předmětem zakázky je dodávka a montáž elektrické požární signalizace, která je navržená tak, aby byla funkčně účelná, hospodárná a úměrná nákladům na požární ochranu ve vztahu k chráněným hodnotám a pravděpodobnosti vzniku požáru. Cílem projektu je zvýšit bezpečnost klientů, zaměstnanců a návštěvníků zařízení. EPS bude realizována v prostorách budovy A, B, C objektu Domova důchodů Ústí nad Orlicí. 

domov duchodcu