Přejít na obsah

OMEZENÍ PROVOZU AGEND NA RADNICI

Oznamujeme, že z technických důvodů bude ve čtvrtek 7. a v pátek 8. března 2024 uzavřen Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních (agendy občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel, silničního hospodářství na Mírovém náměstí čp. 7 a pracoviště evidence řidičských průkazů, evidence vozidel a přestupků v dopravě v ul. Dělnická 1405), dále Finanční odbor včetně pokladny městského úřadu (Mírové náměstí čp. 7). Děkujeme za pochopení.