Přejít na obsah

ZAČALA OPRAVA VLČÍHO DOLU

Vlčí důl včetně Vlčí studánky v městských lesích prochází obnovou, práce zahájila Správa lesů města Ústí nad Orlicí. Během těžby bude tato lokalita z bezpečnostních důvodů veřejnosti nepřístupná, a to od Rasovny až k Vlčí studánce. Předpokládá se, že tyto nutné úkony potrvají do konce března, záležet bude na počasí. Po jejich skončení bude opravena cesta a Vlčí studánka, v podobném duchu, jako byla v roce 2015 opravena Vicenova studánka. Následně budou ke studánce instalovány nové lavičky s rozcestníkem a proběhne úprava koryta potoka s přemostěním.

Vlčí důl leží na severním svahu Andrlova chlumu, začíná nad silnicí u řeky Tichá Orlice v Kerharticích v místě zvaném Rasovna a stáčí se k vrcholu kopce. Odpočinkové místo se studánkou zde bylo vybudováno začátkem čtyřicátých let minulého století, poslední větší oprava proběhla v devadesátých letech 20. století. Vlčím dolem prochází žlutě značená turistická cesta, která vede na vrchol Andrlova chlumu k rozhledně.

 

IMG 1300