Přejít na obsah

ANDRLŮV CHLUM - UPOZORNĚNÍ SPRÁVY LESŮ

Správa lesů města Ústí nad Orlicí upozorňuje, že v tomto týdnu proběhnou úpravy zeleně v okolí kapliček XII. - XIV. křížové cesty na Andrlův chlum. Důvodem odstranění několika dřevin je jejich špatný zdravotní stav a neperspektivnost. Návštěvníky křížové cesty prosíme, aby při pohybu v této lokalitě dbali zvýšené opatrnosti a respektovali pokyny odborné firmy.

Co se týče kapliček křížové cesty, letos odstartuje závěrečná třetí etapa její obnovy. Tato etapa naváže na předchozí dvě a zaměří se na exteriéry posledních tří neopravených kapliček číslo XII., XIII. a XIV. křížové cesty. Stejně jako u předchozích etap se bude jednat o stavební práce, které se týkají především výměny střešní krytiny, oprav venkovních omítek a ošetření a restaurování kamenných prvků – tj. kamenných soklů, schodů a portálů.  V návrhu rozpočtu města, který bude v únoru schvalovat zastupitelstvo, je na tuto akci vyčleněna částka ve výši 2 miliony korun.

IMG 2537