Přejít na obsah

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2024

Zveřejňujeme návrh rozpočtu města na rok 2024. Návrh počítá s příjmy ve výši 516 milionů korun a výdaji ve výši 635 milionů korun. Schodek ve výši 119 milionů je financován zejména z nedočerpaných prostředků roku 2023 a dále pak z prostředků naspořených v minulých letech.

Mezi největší investiční akce letošního roku patří pokračování revitalizace parku u Roškotova divadla (50 milionů korun), zateplení fasády budovy ZŠ Komenského (25 milionů korun), výstavba technické infrastruktury Nová Dukla (19 milionů korun), která tuto lokalitu připraví pro výstavbu 23 rodinných domků a dvou bytových domů a rekonstrukce sportovního areálu v ulici U Hřiště (12 milionů korun). Stavebních investic je v rozpočtu celá řada a v celkovém součtu dosahují 194 milionů korun.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města uplatňovat od dnešního dne do 5. 2. 2024, a to prostřednictvím finančního odboru městského úřadu, následně pak na zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční 5. 2. 2024 v Kulturním domě. Zde bude rozpočet města na letošní rok projednán.

Zároveň byl zveřejněn střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 -2028. Návrh rozpočtu a střednědobý výhled naleznete zde: https://www.ustinadorlici.cz/cs/mesto/strategicke-dokumenty/rozpocet-mesta

DJI 0154