Přejít na obsah

VYDAŘENÁ REPRÍZA "JAK UVAŘIT ŽÁBU" OD DS VICENA

V sobotu 13. ledna byla v Malé scéně v Ústí nad Orlicí odehrála repríza divadelního představení "Jak uvařit žábu" v podání Divadelního souboru Vicena. Premiéra tohoto představení se konala v prosinci 2023 a diváci, kteří si ji nechali ujít, měli nyní další možnost zažít neopakovatelný zážitek.

Hlavními postavami inscenace jsou Blažena Buřtorádová, ztvárňovaná talentovanou herečkou Helenou Lochmanovou, a multifunkční Bedřich Ducháček, který bravurně zaujal role otce, chlapce, spolužáka, Koka a Roberta Blahoo.

Režie, dramaturgická úprava a scénografie byly svěřeny do rukou Martiny Kodytkové, která dokázala propojit všechny prvky inscenace do jedinečného celku.

"Jak uvařit žábu" je divadelní hra Petra Strnada, která se zabývá životními rozhodnutími a jejich následky. Hlavní postava, Blažena, se ocitá před soudem a v průběhu procesu přehodnocuje klíčové okamžiky a vztahy ve svém životě. Její vnitřní konflikt a otázky ohledně svých rozhodnutí tvoří jádro této poutavé a emotivní inscenace.

Diváci, kteří nestihli tuto reprízu, budou mít ještě jednu šanci v rámci programu přehlídky Orlická maska, která se uskuteční ve dnech 14. – 17. 3. 2024, znovu na Malé scéně.

3K0A1389
3K0A13151
3K0A13391
3K0A13192
3K0A13111
3K0A13252
3K0A13291
3K0A13382
3K0A13331
3K0A13581