Přejít na obsah

KÁCENÍ STROMŮ V PARKU U DIVADLA

Práce související s revitalizací parku u Roškotova divadla byly zahájeny v průběhu listopadu. V těchto dnech probíhá v souladu s projektovou dokumentací, stavebním povolením a rozhodnutím odboru životního prostředí Městského úřadu Ústí nad Orlicí kácení stromů.

Dokumentaci Sadové úpravy a kácení dřevin zpracoval doc. Ing. Lukáš Štefl, Ph.D., pedagog a vědeckovýzkumný pracovník působící na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Lednici a městský zahradní architekt pro města Vysoké Mýto, Úvaly u Prahy a Moravská Třebová. Více ZDE: https://ateliersteflovi.cz/.

Projekt Sadových úprav a kácení dřevin obsahuje kromě výkresové části také podrobnou technickou zprávu, ve které je uvedena bilance a specifikace dřevin navržených k odstranění. Navržené řešení je podloženo výsledkem provedeného dendrologického průzkumu parku, který konstatoval 60% převahu dospělých neperspektivních stromů se sníženou kvalitou a perspektivou. Zjištěné výsledky jednoznačně dokládají, že stabilita stromové kostry parku je narušena, a je nutná jejich regenerace. Z detailního posouzení jednotlivých stromů vyplývá konstatování, že stromy navržené ke kácení spadají do kategorie „nízký dendrologický potenciál, aktuální rozpad kompozice“. Celkem se jedná o 40 stromů a jejich kácení je v popisu odůvodněno.

V rámci revitalizace bude vysazeno 30 stromů listnatých, celkem 709 ks listnatých keřů, 742 ks keřů stálezelených, 1 154 trvalek a 156 ks cibulových rostlin.

Podrobně se můžete s návrhem sadových úprav a kácením dřevin seznámit ZDE.

prezentace web 1