Přejít na obsah Přejít na navigaci

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ PERLA 01

Navazující stavbou na Dům dětí a mládeže Duha je úprava veřejného prostranství v jeho bezprostředním okolí a naproti DDM na místě zbourané plicní ordinace. Cílem je proměnit je v živý městský prostor. Prostranství okolo novostavby bude funkčně rozděleno na pěší promenádu pod korunami stromů, trávníkovou plochu kolem amfiteátru a otevřený prostor před vlastním objektem. Chybět nebude ani hravý interaktivní prvek, velkoformátová plastika otevřených dlaní v barvách duhy. Dílo sochařky Alexandry Koláčkové spojí Ústí nad Orlicí s mezinárodním sochařským festivalem Sculpture Line.

vp perla ruka


Terénní převýšení je vyřešeno podestami, které vytvoří rovinu a umožní variabilní využití veřejné plochy. Nově vzniklý prostor před Úřadem práce bude napojen na stávající pěší komunikace. Současná vzrostlá zeleň doplněná rozvolněnou výsadbou a trávníkovou plochou povede k vytvoření zóny pro odpočinek.

K úpravám veřejného prostranství kolem nového domu dětí dojde v letních měsících. Veřejný prostor za stávající jídelnou bude realizován až následně v návaznosti na výstavbu ateliérů střední uměleckoprůmyslové školy.

Kompletní dokumentace Veřejná prostranství Perla 01 ZDE

01
03
02
04
05