Přejít na obsah Přejít na navigaci

Standardizace OSPOD Ústí nad Orlicí, CZ.1.04/3.1.03/C2.00032

Město Ústí nad Orlicí zahájilo 1. 2. 2014 projekt ESF Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.


Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Ústí nad Orlicí od 1.1.2015 naplňuje zákonnou povinnost a činnost tohoto oddělení podléhá standardům kvality sociálně-právní ochrany dětí. Do konce června tohoto roku probíhá zavádění standardů na oddělení a ke standardizaci je možné vaším prostřednictvím poskytnout zpětnou vazbu formou anonymního dotazníku. Monitorovací dotazník je k vyzvednutí v každé kanceláři oddělení, popř. na chodbě oddělení, nebo je možné si jej stáhnout z webových stránek města. Vyplněný dotazník lze odevzdat v kanceláři vedoucího pracovníka oddělení paní Bc. Sylvy Heulerové.

Standardizace OSPOD

č. projektu: CZ.104/3.3.03/C2.00032

 


Standardy OSPOD Ústí nad Orlicí:

 1. Místní a časová dostupnost
 2. Prostředí a podmínky
 3. Informovanost o výkonu SPOD
 4. Personální zabezpečení SPOD
 5. Přijímání a zaškolování zaměstnanců
 6. Profesní rozvoj zaměstnanců
 7. Prevence
 8. Postup od přijetí oznámení po přidělení případu
 9. Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte
 10. Kontrola případu
 11. Rizikové a nouzové situace
 12. Dokumentace o výkonu SPOD
 13. Vyřizování a podávání stížností
 14. Návaznost výkonu SPOD na další subjekty

Ostatní dokumenty

Spolupracující subjekty

Na koho se obrátit - Působnost pracovníků OSPOD ve spádové oblasti

Informační leták LAXUS

Informační leták OPATROVNÍK - VIDEO SPOT

Informační leták NRP - VIDEO SPOT

Informační leták KURÁTOR - VIDEO SPOT

Informační leták KURÁTOR PRO DÍTĚ - VIDEO SPOT

Informační leták METODY OSPOD - VIDEO SPOT

Informační leták POMOC DĚTEM - VIDEO SPOT

Stížnost

Stížnost pro dítě

Dokumenty jsou zpracovány ve formátu PDF.


Dokumenty týkající se projektu:

Standardizace OSPOD Ústí nad Orlicí, CZ.1.04/3.1.03/C2.00032

Zápis z workshopu I. - multidisciplinární setkání

Tisková zpráva z II. workshopu 18.11.2014

Tisková zpráva z III. workshopu 5.5.2015