Přejít na obsah

Územní plán včetně Změny č. 1, č. 2 a č. 3 a úplného znění je uložen na stavebním úřadu Městského úřadu Ústí nad Orlicí, na Obecním úřadu v Řetové a na Krajském úřadu Pardubického kraje, oddělení územního plánování.


Úplné znění Územního plánu Řetová po vydání změny č. 3

Textová část 

Hlavní výkres 

Koordinační výkres 

Výkres členění území 


Územní plán Řetová

Dne 12.11.2008 byl Zastupitelstvem obce Řetová vydán Územní plán Řetová, který nabyl účinnosti dne 28.11.2008. 

Textová část - opatření obecné povahy 

Hlavní výkres 

Koordinační výkres 

Technická infrastruktura - energetika 

Technická infrastruktura - vodní hospodářství 

Výkres VPS 

Výkres základního členění území 

Výkres širších vztahů 

Zábory ZPF


Změna č. 1 Územního plánu Řetová

Dne 23. 10. 2013 byla Zastupitelstvem obce Řetová vydána Změna č. 1 Územního plánu Řetová, která nabyla účinnosti dne 8.11.2013.

Textová část - opatření obecné povahy 

Hlavní výkres 

Koordinační výkres 


Změna č. 2 Územního plánu Řetová 

Dne 4. 3. 2015 byla Zastupitelstvem obce Řetová vydána Změna č. 2 Územního plánu Řetová, která nabyla účinnosti dne 20.3.2015.

Textová část - opatření obecné povahy

Hlavní výkres

Koordinační výkres


Změna č. 3 Územního plánu Řetová

Dne 27. 4. 2022 byla Zastupitelstvem obce Řetová vydána Změna č. 3 Územního plánu Řetová, která nabyla účinnosti dne 20.5.2022.

Textová část - opatření obecné povahy

Hlavní výkres

Koordinační výkres


Zpráva o uplatňování Územního plánu Řetová

Dne 19. 5. 2021 byla Zastupitelstvem obce Řetová schválena Zpráva o uplatňování Územního plánu Řetová, obsahující pokyny pro zpracování změny č. 3 ÚP Řetová.