Přejít na obsah

Územní plán včetně Změny č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 je uložen na stavebním úřadu Městského úřadu Ústí nad Orlicí, na Obecním úřadu v Dolní Dobrouči a na Krajském úřadu Pardubického kraje, oddělení územního plánování.


Územní plán obce Dolní Dobrouč

Dne 26.2.2003 byl Zastupitelstvem obce Dolní Dobrouč schválen Územní plán obce Dolní Dobrouč. Obecně závazná vyhláška, kterou je vyhlášena závazná část územního plánu obce nabyla účinnosti dne 19.3.2003.

Textová část

Obecně závazná vyhláška

Hlavní výkres

Technická infrastruktura

Dopravní infrastruktura

Výkres VPS

Zábory ZPF


Změna č. 1 ÚPO Dolní Dobrouč
Dne 18.10.2006 byla Zastupitelstvem obce Dolní Dobrouč schválena Změna č. 1 územního plánu obce Dolní Dobrouč. Obecně závazná vyhláška, kterou je vyhlášena závazná část změny č. 1 územního plánu obce nabyla účinnosti dne 16.11.2006.

Textová část

Hlavní výkres


Změna č. 2 ÚPO Dolní Dobrouč
Dne 26.8.2008 byla Zastupitelstvem obce Dolní Dobrouč vydána Změna č. 2 územního plánu obce Dolní Dobrouč, která nabyla účinnosti dne 11.9.2008.

Textová část - opatření obecné povahy

Koordinanční výkres


Změna č. 3 ÚPO Dolní Dobrouč
Dne 16.12.2009 byla Zastupitelstvem obce Dolní Dobrouč vydána Změna č. 3 územního plánu obce Dolní Dobrouč, která nabyla účinnosti dne 5.1.2010.

Textová část - opatření obecné povahy

Hlavní výkres


Změna č. 4 ÚPO Dolní Dobrouč

Dne 31. 8. 2011 byla Zastupitelstvem obce Dolní Dobrouč vydána Změna č. 4 územního plánu obce Dolní Dobrouč, která nabyla účinnosti dne 20.9.2011.

Dokumentace změny


Změna č. 5 ÚPO Dolní Dobrouč

Dne 27. 8. 2014 byla Zastupitelstvem obce Dolní Dobrouč vydána Změna č. 5 územního plánu obce Dolní Dobrouč, která nabyla účinnosti dne 16.9.2014.

Dokumentace změny

Vyhodnocení vlivu změny na životní prostředí (SEA)

Rozbor udržitelného rozvoje území