Přejít na obsah Přejít na navigaci

VYBRANÉ INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA

Vybrané informace ze zasedání rady města dne 13. 5. 
 
  • Jmenovala novou ředitelku Domova důchodců Ústí nad Orlicí. Na základě výběrového řízení byla komisí doporučena k jmenování JUDr. Eva Gibišová, která bude zastávat pozici ředitelky Domova důchodců od 1. července 2024. Nahradí dosavadní ředitelku Mgr. Miluši Kopeckou, která odchází do penze.
  • Schválila smlouvu o dílo se společností OG Soft s.r.o., která pro město vytvoří novou webovou prezentaci za cenu zhruba 352 tisíc korun včetně DPH. Nový web by měl být spuštěn na začátku roku 2025.
  • Schválila smlouvu se společností Hřiště MATY, s.r.o., která městu dodá a instaluje za cenu zhruba 629 tisíc korun včetně DPH herní prvky v ulicích Popradská a Polská. Bude se jednat o lanové iglú, závěsné dvojhoupačky, lanový kolotoč a dvojitou hrazdu.
  • Schválila výzvu a zadávací dokumentaci veřejné zakázky "Stavební úpravy kuchyně MŠ Na Výsluní Ústí nad Orlicí", která by měla začít letos v listopadu a dokončena v únoru příštího roku. Termín pro podání cenových nabídek je do 18. 6. 2024.
  • Schválila smlouvu o dílo se společností ISOTEP s.r.o., která bude za cenu zhruba 823 tisíc korun včetně DPH dodavatelem akce "Základní škola ul. Komenského č.p. 11, Ústí nad Orlicí - statické podchycení základů a podlah budovy školy".
  • Schválila výzvu a zadávací dokumentaci veřejné zakázky "Obnova křížové cesty na Andrlově chlumu v Ústí nad Orlicí - 3. etapa, kaple č. XII - XIV", která by měla začít letos v červnu a ukončena v listopadu. Termín pro podání cenových nabídek je do 5. 6. 2024.
  • Schválila smlouvy s firmou Mostařská s.r.o., která za zhruba 320 tisíc korun včetně DPH vypracuje projektové dokumentace na opravy mostů v ulicích Vrbová a Pod Lesem.
 
 
Usnesení 50. rady města naleznete zde: https://ustinadorlici.cz/images/uredni_deska_2024/196_2024.pdf